2 comments on “ข้อคิดจากสามก๊ก: อ้วนเสี้ยวผู้น่าสงสาร

  1. ที่น่าสงสารอีกเรื่องก็เรื่องลูกของเขานั่นแหละครับ
    ลูกของอ้วนเสี้ยวไม่ได้เรื่องเลยสักคน

  2. ผมว่าออกแนวสมเพชนะ
    แผนการดี แต่ไม่ยอมใช้ บรรลัยทั้งก๊กเลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s