2 comments on “คนเฒ่าเล่าเรื่อง…บันทึกชีวิตต้องรอด (ตอน ๔ Mission Impossible)

  1. มรึงก็นะ…เซนเซอร์ชื่อจริงให้ป๋าแกซะหน่อยดิวะ เดี๋ยวก็ป๋าแกตามมาตื๊บหร๊อก!!! ^^

  2. 555666 คิดถึงทุกคนจัง ช่างจดช่างจำเสียนี่กระไร ถ้าได้รูปสถานที่จริงน่าจะดี ย้อนรอยความทรงจำได้ดีเชียว อุตสาห์มีรูปบัตรโทรศัพท์เก่าๆ ให้ดู เอาอีกๆๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s