2 comments on “positioning ที่มั่นคงของ ‘เล่าปี่’ (ตอนแรก)

  1. งี้ลุงแกก็สตออ่ะสิ่พี่ไก่??? สร้าง Positioning อย่างเริ่ดเลย
    สรุปจริงๆแล้วแกเป็นคนดีไหมนี่? ดูเจ้าเล่ห์ออก

    คุ้นๆเหมือนใครก็ไม่รู้ ทอผ้าอยู่สันกำแพง แต่กำเริบอยากเป็นใหญ่เป็นโต

  2. Pingback: ความตายของ ‘เล่าปี่’ « deadmanstation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s