3 comments on “โกลด้า เมียร์ สตรีเหล็กของชาวยิว

  1. งานเขียนทุกชิ้นของคุณในสงครามตะวันออกกลาง เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับ

    เป็นกำลังใจให้จริงๆ ทำให้ผมได้ความรู้ด้านนี้เยอะเลย ขอบคุณมากครับ

  2. ว๊าวว… สตรีเหล็กของโลก น่าทึ่งมากค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s