One comment on “Hannibal Rising

  1. จริงๆแล้วนี่เป็นบทภาพยนตร์ที่แต่งขึ้นใหม่ โดยที่ไม่ได้อ้างอิงตามหนังสือรึป่าว
    แต่โดยส่วนตัวแล้วชั้นถูกใจภาคแรกที่สุด อาจจะเป็นเพราะว่าโจดี้แสดงได้ดีกว่าใครอีกคนนึงในภาค 2 อ่ะ
    ฉากฆาตกรรมดูแล้วเป็นศิลปะปนสยอง ชอบๆ ได้ใจมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s