4 comments on “อิสราเอล-ปาเลสไตน์ (ตอนสี่)

  1. ขอบคุณมากเลยนะค่ะ อ่านเเล้วทำให้เข้าใจอะไรๆเยอะขึ้นเลยค่ะ เพราะเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างสับสนเเละเข้าใจยาก ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ

  2. ขอบคุณอยางสูงครับ…ผมได้ความรู้เยอะเรยครับ…ขอให้ได้มี บทความทีน่าสนใจดานศาสนาอันลากหายชนชาติมาได้อ่านเยอะนะครับ……..

  3. ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่มาแบ่งปั้นนี้ ทั้งเรื่องและภาพ สำนวนอ่านง่ายอย่างนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว

  4. ขอบคุณค่ะ เคยอ่านเรื่องราวนี้มาจากหนังสือชื่่อ “ยิว” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ มาบ้าง แต่ท่านก็เขียนไว้นานแล้ว เลยไม่อัพเดท…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s